据悉 là gì trong tiếng Trung?

1.05K lượt xem
0

Xin hỏi 据悉 là gì trong tiếng Trung?

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 16 Tháng Hai, 2022
0

据悉 là theo được biết, theo tìm hiểu, được biết rằng

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 16 Tháng Hai, 2022
Viết câu trả lời của bạn.