nghìn tỷ tiếng trung là gì?

152 lượt xem
0

nghìn tỷ tiếng trung là: 万亿

1 TỶ tiếng Trung là gì? 一十亿

10 TỶ tiếng Trung là gì? 一百亿

100 TỶ tiếng Trung là gì? 一千亿

100 TỶ tiếng Trung là gì? 一万亿

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 16 Tháng Một, 2024
Viết câu trả lời của bạn.