õygen là gì?

556 lượt xem
0

õygen tức là Oxygen hay oxy. Oxy (tiếng Anh: oxygen /ˈɒksɪdʒən/; bắt nguồn từ từ tiếng Pháp oxygène [ɔsiʒɛn]), hay dưỡng khí, là một nguyên tố hóa học có ký hiệu O và số hiệu nguyên tử 8. Nó là một thành viên của nhóm chalcogen trong bảng tuần hoàn, một phi kim phản ứng mạnh và là một chất oxy hóa dễ tạo oxide với hầu hết các nguyên tố cũng như với các hợp chất khác.

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 1 Tháng Năm, 2023
Viết câu trả lời của bạn.