圈梁 là gì trong tiếng Trung?

537 lượt xem
0

圈梁 có nghĩa là: dầm vòng, dầm đổ bao quanh tường của công trình, có thể phổ biến nhất là dầm móng.

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 6 Tháng Tư, 2023
Viết câu trả lời của bạn.