事业处 là gì?

111 lượt xem
0

事业处 hay 事業處 là Ban Quản Lý (dự án)/Ban Giám Đốc (cơ cấu công ty). Cái này chỉ Đài Loan nó nói chứ Trung Cộng không nói như này mấy khi. 各單位得因工作性質不同,得分設處、部、課、組、班等…層級管理之. Hãy xem hình ảnh dưới đây về cơ cấu tổ chức của 1 công ty.

shi ye chu la gi

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 31 Tháng Một, 2024
Viết câu trả lời của bạn.