Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước Tại Doanh Nghiệp tiếng Trung là gì?

667 lượt xem
0

国资委

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 14 Tháng Năm, 2022
0

Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước Tại Doanh Nghiệp tiếng Trung là: 越南企业国有资产监督管理委员会

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 28 Tháng Tư, 2022
Viết câu trả lời của bạn.