vhn, btcn, gdhn là gì?

902 lượt xem
0
0 Bình luận

Như tiêu đề, lúc tra từ mình không hiểu các chữ viết tắt vhn, btcn, gdhn là gì?

Ví dụ chữ 𡗶

Dịch nghĩa Nôm là:
giời, như “giời đất; giở giời” (vhn)
trời, như “trời đất” (btcn)
lời, như “lời nói” (gdhn)

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 23 Tháng Sáu, 2022
Viết câu trả lời của bạn.