温室气体 tiếng Trung là gì?

662 lượt xem
0

Xin hỏi 温室气体 tiếng Trung là gì?

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 16 Tháng Hai, 2022
0

温室气体 tiếng Trung là: khí nhà kính. Như 温室气体排放 là thải ra khí nhà kính. Khí gây nhiệu ứng nhà kính.

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 16 Tháng Hai, 2022
Viết câu trả lời của bạn.