长焰煤 là gì trong tiếng Trung?

684 lượt xem
0

长焰煤 là gì trong tiếng Trung ạ?

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 16 Tháng Hai, 2022
0

长焰煤 zhǎng yàn méi: là than lửa dài trong tiếng Trung. Có nghĩa khi đốt loại than này sẽ có ngọn lửa đốt dài. Than lửa dài tiếng Anh là long flame coal. Loại than đá hình thành ở giai đoạn đầu của quá trình biến chất của than. Màu đen, vết vạch nâu, ánh nhựa. Thường gặp cùng với than nâu. Xt. Than nâu.

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 16 Tháng Hai, 2022
Viết câu trả lời của bạn.