Rain Showers là gì?

Rain Showers là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Rain Showers Thời tiết.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ rain showers

mưa rào

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Rain Showers
Chủ đề Chủ đề Thời tiết

Định nghĩa - Khái niệm

Rain Showers là gì?

có nghĩa là mưa rào

  • Rain Showers có nghĩa là mưa rào
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời tiết.

mưa rào Tiếng Anh là gì?

mưa rào Tiếng Anh có nghĩa là Rain Showers.

Ý nghĩa - Giải thích

Rain Showers nghĩa là mưa rào.

Đây là cách dùng Rain Showers. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời tiết Rain Showers là gì? (hay giải thích mưa rào nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rain Showers là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rain Showers / mưa rào. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?