Respond to sb/ st

Respond to sb/ st là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Respond to sb/ st Ngân hàng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ respond to sb/ st

phản ứng, trả lời trước ai, cái gì

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Respond to sb/ st
Chủ đề Chủ đề Ngân hàng

Định nghĩa - Khái niệm

Respond to sb/ st là gì?

có nghĩa là phản ứng, trả lời trước ai, cái gì

  • Respond to sb/ st có nghĩa là phản ứng, trả lời trước ai, cái gì
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng.

phản ứng, trả lời trước ai, cái gì Tiếng Anh là gì?

phản ứng, trả lời trước ai, cái gì Tiếng Anh có nghĩa là Respond to sb/ st.

Ý nghĩa - Giải thích

Respond to sb/ st nghĩa là phản ứng, trả lời trước ai, cái gì.

Đây là cách dùng Respond to sb/ st. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng Respond to sb/ st là gì? (hay giải thích phản ứng, trả lời trước ai, cái gì nghĩa là gì?) . Định nghĩa Respond to sb/ st là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Respond to sb/ st / phản ứng, trả lời trước ai, cái gì. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời