Result_code_hung là gì?

Result_code_hung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Result_code_hung Công nghệ thông tin.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ result_code_hung

lỗi không tải được trang, có thể do đầy bộ nhớ

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Result_code_hung
Chủ đề Chủ đề Công nghệ thông tin

Định nghĩa - Khái niệm

Result_code_hung là gì?

có nghĩa là lỗi không tải được trang, có thể do đầy bộ nhớ

  • Result_code_hung có nghĩa là lỗi không tải được trang, có thể do đầy bộ nhớ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

lỗi không tải được trang, có thể do đầy bộ nhớ Tiếng Anh là gì?

lỗi không tải được trang, có thể do đầy bộ nhớ Tiếng Anh có nghĩa là Result_code_hung.

Ý nghĩa - Giải thích

Result_code_hung nghĩa là lỗi không tải được trang, có thể do đầy bộ nhớ.

Đây là cách dùng Result_code_hung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Công nghệ thông tin Result_code_hung là gì? (hay giải thích lỗi không tải được trang, có thể do đầy bộ nhớ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Result_code_hung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Result_code_hung / lỗi không tải được trang, có thể do đầy bộ nhớ. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?