Rong Nho tiếng Anh là gì?

Rong Nho tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Rong Nho tiếng Anh Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ rong nho

Sea Grapes. Tên tiếng Nhật được dịch theo nghĩa đen là nho biển (umi) (budo): Umibudo. Tên khoa học: Caulerpa lentillifera.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Rong Nho tiếng Anh
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

Rong Nho tiếng Anh là gì?

có nghĩa là Sea Grapes

  • Rong Nho tiếng Anh có nghĩa là Sea Grapes. Tên tiếng Nhật được dịch theo nghĩa đen là nho biển (umi) (budo): Umibudo. Tên khoa học: Caulerpa lentillifera.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

Sea Grapes Tiếng Anh là gì?

Sea Grapes Tiếng Anh có nghĩa là Rong Nho tiếng Anh.

Ý nghĩa - Giải thích

Rong Nho tiếng Anh nghĩa là Sea Grapes. Tên tiếng Nhật được dịch theo nghĩa đen là nho biển (umi) (budo): Umibudo. Tên khoa học: Caulerpa lentillifera..

Đây là cách dùng Rong Nho tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực Rong Nho tiếng Anh là gì? (hay giải thích Sea Grapes. Tên tiếng Nhật được dịch theo nghĩa đen là nho biển (umi) (budo): Umibudo. Tên khoa học: Caulerpa lentillifera. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rong Nho tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rong Nho tiếng Anh / Sea Grapes. Tên tiếng Nhật được dịch theo nghĩa đen là nho biển (umi) (budo): Umibudo. Tên khoa học: Caulerpa lentillifera.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?