融资 là gì tiếng Trung

融资 là gì tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 融资 là gì tiếng Trung Kinh tế tài chính.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 融资 là gì

góp vốn, huy động vốn, tài trợ đầu tư

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 融资 là gì tiếng Trung
Chủ đề Chủ đề Kinh tế tài chính

Định nghĩa - Khái niệm

融资 là gì tiếng Trung là gì?

có nghĩa là góp vốn, huy động vốn, tài trợ đầu tư

  • 融资 là gì tiếng Trung có nghĩa là góp vốn, huy động vốn, tài trợ đầu tư
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

góp vốn, huy động vốn, tài trợ đầu tư Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 融资 là gì tiếng Trung.

Ý nghĩa - Giải thích

融资 là gì tiếng Trung nghĩa là góp vốn, huy động vốn, tài trợ đầu tư.

Đây là cách dùng 融资 là gì tiếng Trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính 融资 là gì tiếng Trung là gì? (hay giải thích góp vốn, huy động vốn, tài trợ đầu tư nghĩa là gì?) . Định nghĩa 融资 là gì tiếng Trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 融资 là gì tiếng Trung / góp vốn, huy động vốn, tài trợ đầu tư. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?