Sales agent

Sales agent là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Sales agent Ngân hàng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ sales agent

đại lý bán hàng

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Sales agent
Chủ đề Chủ đề Ngân hàng

Định nghĩa - Khái niệm

Sales agent là gì?

có nghĩa là đại lý bán hàng

  • Sales agent có nghĩa là đại lý bán hàng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng.

đại lý bán hàng Tiếng Anh là gì?

đại lý bán hàng Tiếng Anh có nghĩa là Sales agent.

Ý nghĩa - Giải thích

Sales agent nghĩa là đại lý bán hàng.

Đây là cách dùng Sales agent. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng Sales agent là gì? (hay giải thích đại lý bán hàng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sales agent là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sales agent / đại lý bán hàng. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời