三角叶杨 tiếng trung là gì?

三角叶杨 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 三角叶杨 tiếng trung Gỗ.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 三角叶杨

cây dương (sānjiǎo yè yáng ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gỗ.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 三角叶杨 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Gỗ

Định nghĩa - Khái niệm

三角叶杨 tiếng trung là gì?

có nghĩa là cây dương (sānjiǎo yè yáng )

  • 三角叶杨 tiếng trung có nghĩa là cây dương (sānjiǎo yè yáng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gỗ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

cây dương (sānjiǎo yè yáng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 三角叶杨 .

Ý nghĩa - Giải thích

三角叶杨 tiếng trung nghĩa là cây dương (sānjiǎo yè yáng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gỗ..

Đây là cách dùng 三角叶杨 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ 三角叶杨 tiếng trung là gì? (hay giải thích cây dương (sānjiǎo yè yáng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gỗ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 三角叶杨 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 三角叶杨 tiếng trung / cây dương (sānjiǎo yè yáng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gỗ.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời