사원 tiếng hàn là gì?

사원 tiếng hàn là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 사원 tiếng hàn Trong công ty.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Hàn phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 사원

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


Nhân viên (/sa-won/).
Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 사원 tiếng hàn
Chủ đề Chủ đề Trong công ty

Định nghĩa - Khái niệm

사원 tiếng hàn là gì?

có nghĩa là Nhân viên (/sa-won/)

  • 사원 tiếng hàn có nghĩa là Nhân viên (/sa-won/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trong công ty.

Nhân viên (/sa-won/) Tiếng Hàn là gì?

Nhân viên (/sa-won/) Tiếng Hàn có nghĩa là 사원 .

Ý nghĩa - Giải thích

사원 tiếng hàn nghĩa là Nhân viên (/sa-won/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty..

Đây là cách dùng 사원 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trong công ty 사원 tiếng hàn là gì? (hay giải thích Nhân viên (/sa-won/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 사원 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 사원 tiếng hàn / Nhân viên (/sa-won/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời