Shear wall

Shear wall là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Shear wall Xây dựng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ shear wall

剪力墙(shear wall). Trong kỹ thuật kết cấu, tường chống cắt là một thành phần thẳng đứng của hệ thống chống lại lực địa chấn được thiết kế để chống lại các lực bên trong mặt phẳng, điển hình là gió và tải trọng địa chấn.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Shear wall
Chủ đề Chủ đề Xây dựng

Định nghĩa - Khái niệm

Shear wall là gì?

có nghĩa là 剪力墙(shear wall)

  • Shear wall có nghĩa là 剪力墙(shear wall). Trong kỹ thuật kết cấu, tường chống cắt là một thành phần thẳng đứng của hệ thống chống lại lực địa chấn được thiết kế để chống lại các lực bên trong mặt phẳng, điển hình là gió và tải trọng địa chấn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xây dựng.

剪力墙(shear wall) Tiếng Anh là gì?

剪力墙(shear wall) Tiếng Anh có nghĩa là Shear wall.

Ý nghĩa - Giải thích

Shear wall nghĩa là 剪力墙(shear wall). Trong kỹ thuật kết cấu, tường chống cắt là một thành phần thẳng đứng của hệ thống chống lại lực địa chấn được thiết kế để chống lại các lực bên trong mặt phẳng, điển hình là gió và tải trọng địa chấn..

Đây là cách dùng Shear wall. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xây dựng Shear wall là gì? (hay giải thích 剪力墙(shear wall). Trong kỹ thuật kết cấu, tường chống cắt là một thành phần thẳng đứng của hệ thống chống lại lực địa chấn được thiết kế để chống lại các lực bên trong mặt phẳng, điển hình là gió và tải trọng địa chấn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Shear wall là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Shear wall / 剪力墙(shear wall). Trong kỹ thuật kết cấu, tường chống cắt là một thành phần thẳng đứng của hệ thống chống lại lực địa chấn được thiết kế để chống lại các lực bên trong mặt phẳng, điển hình là gió và tải trọng địa chấn.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời