适度运行 tiếng Trung là gì?

适度运行 tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 适度运行 tiếng Trung Kinh tế.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 适度运行

vận hành cầm chừng

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 适度运行 tiếng Trung
Chủ đề Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

适度运行 tiếng Trung là gì?

có nghĩa là vận hành cầm chừng

  • 适度运行 tiếng Trung có nghĩa là vận hành cầm chừng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

vận hành cầm chừng Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 适度运行 tiếng Trung.

Ý nghĩa - Giải thích

适度运行 tiếng Trung nghĩa là vận hành cầm chừng.

Đây là cách dùng 适度运行 tiếng Trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế 适度运行 tiếng Trung là gì? (hay giải thích vận hành cầm chừng nghĩa là gì?) . Định nghĩa 适度运行 tiếng Trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 适度运行 tiếng Trung / vận hành cầm chừng. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?