Shortage/ the lack of

Shortage/ the lack of là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Shortage/ the lack of Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ shortage/ the lack of

sự thiếu hụt

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Shortage/ the lack of
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Shortage/ the lack of là gì?

có nghĩa là sự thiếu hụt

  • Shortage/ the lack of có nghĩa là sự thiếu hụt
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

sự thiếu hụt Tiếng Anh là gì?

sự thiếu hụt Tiếng Anh có nghĩa là Shortage/ the lack of.

Ý nghĩa - Giải thích

Shortage/ the lack of nghĩa là sự thiếu hụt.

Đây là cách dùng Shortage/ the lack of. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Shortage/ the lack of là gì? (hay giải thích sự thiếu hụt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Shortage/ the lack of là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Shortage/ the lack of / sự thiếu hụt. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời