Specialty là gì?

Specialty là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Specialty Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ specialty

đặc sản

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Specialty
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

Specialty là gì?

có nghĩa là đặc sản

  • Specialty có nghĩa là đặc sản
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

đặc sản Tiếng Anh là gì?

đặc sản Tiếng Anh có nghĩa là Specialty.

Ý nghĩa - Giải thích

Specialty nghĩa là đặc sản.

Đây là cách dùng Specialty. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực Specialty là gì? (hay giải thích đặc sản nghĩa là gì?) . Định nghĩa Specialty là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Specialty / đặc sản. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?