素颜 tiếng Trung là gì?

素颜 tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 素颜 tiếng Trung Làm đẹp.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 素颜

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


mặt mộc, mặt tự nhiên không trang điểm

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 素颜 tiếng Trung
Chủ đề Chủ đề Làm đẹp

Định nghĩa - Khái niệm

素颜 tiếng Trung là gì?

có nghĩa là mặt mộc, mặt tự nhiên không trang điểm

  • 素颜 tiếng Trung có nghĩa là mặt mộc, mặt tự nhiên không trang điểm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Làm đẹp.

mặt mộc, mặt tự nhiên không trang điểm Tiếng Trung là gì?

mặt mộc, mặt tự nhiên không trang điểm Tiếng Trung có nghĩa là 素颜 tiếng Trung.

Ý nghĩa - Giải thích

素颜 tiếng Trung nghĩa là mặt mộc, mặt tự nhiên không trang điểm.

Đây là cách dùng 素颜 tiếng Trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Làm đẹp 素颜 tiếng Trung là gì? (hay giải thích mặt mộc, mặt tự nhiên không trang điểm nghĩa là gì?) . Định nghĩa 素颜 tiếng Trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 素颜 tiếng Trung / mặt mộc, mặt tự nhiên không trang điểm. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?