cắm đầu cắm cổ là gì?

cắm đầu cắm cổ Thành ngữ Tiếng Việt là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa từ cắm đầu cắm cổ trong văn hóa Việt Nam. Hiểu thêm từ ngữ Việt Nam ta với Từ Điển Số.Com.

Ý nghĩa của thành ngữ "cắm đầu cắm cổ"

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ.
Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có thể được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, cũng như chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã dùng lâu thành quen, nghĩa có thể suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

Định nghĩa - Khái niệm

cắm đầu cắm cổ có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu cắm đầu cắm cổ trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ cắm đầu cắm cổ nghĩa là gì.

đi như chạy một cách vội vã; chúi mũi mà đi một mạch không để ý đến bất cứ việc gì xung quanh.

Thuật ngữ liên quan tới cắm đầu cắm cổ

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu "cắm đầu cắm cổ" trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

cắm đầu cắm cổ có nghĩa là: đi như chạy một cách vội vã; chúi mũi mà đi một mạch không để ý đến bất cứ việc gì xung quanh.

Đây là cách dùng câu cắm đầu cắm cổ. Thực chất, "cắm đầu cắm cổ" là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ cắm đầu cắm cổ là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.