gương vỡ lại lành là gì?

gương vỡ lại lành Thành ngữ Tiếng Việt là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa từ gương vỡ lại lành trong văn hóa Việt Nam. Hiểu thêm từ ngữ Việt Nam ta với Từ Điển Số.Com.

Ý nghĩa của thành ngữ "gương vỡ lại lành"

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ.
Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có thể được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, cũng như chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã dùng lâu thành quen, nghĩa có thể suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

Định nghĩa - Khái niệm

gương vỡ lại lành có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu gương vỡ lại lành trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ gương vỡ lại lành nghĩa là gì.

Tình cảm, tình duyên bị chia ly tan vỡ lại được hàn gắn, đoàn tụ.
Gương vỡ lại lành Thành ngữ này nói ý hàn gắn, đoàn tụ, sự thay đổi từ xấu thành tốt trong đời sống.điển tích xưa chép câu chuyện như sau: từ đức ngôn yêu công chúa nhạc xương nhưng vì loạn lạc, hai người phải xa nhau. Họ bẻ đôi chiếc gương, mỗi người giữ một nửa. Về sau, đức ngôn lên kinh đô, thấy có người bán mảnh gương vỡ. Nhờ manh mối đó, đức ngôn đã tìm được người yêu, hai mảnh chắp lại thành gương cũ.Bây giờ gương vỡ lại lànhKhôn thiêng lừa lọc đã đành có nơi.(truyện kiều)đời ta gương vỡ lại lànhCây khô cây lại đâm cành nở hoa.(tố hữu)

Thuật ngữ liên quan tới gương vỡ lại lành

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu "gương vỡ lại lành" trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

gương vỡ lại lành có nghĩa là: Tình cảm, tình duyên bị chia ly tan vỡ lại được hàn gắn, đoàn tụ.. Gương vỡ lại lành Thành ngữ này nói ý hàn gắn, đoàn tụ, sự thay đổi từ xấu thành tốt trong đời sống.điển tích xưa chép câu chuyện như sau: từ đức ngôn yêu công chúa nhạc xương nhưng vì loạn lạc, hai người phải xa nhau. Họ bẻ đôi chiếc gương, mỗi người giữ một nửa. Về sau, đức ngôn lên kinh đô, thấy có người bán mảnh gương vỡ. Nhờ manh mối đó, đức ngôn đã tìm được người yêu, hai mảnh chắp lại thành gương cũ.Bây giờ gương vỡ lại lànhKhôn thiêng lừa lọc đã đành có nơi.(truyện kiều)đời ta gương vỡ lại lànhCây khô cây lại đâm cành nở hoa.(tố hữu)

Đây là cách dùng câu gương vỡ lại lành. Thực chất, "gương vỡ lại lành" là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ gương vỡ lại lành là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.