nhân vô thập toàn là gì?

nhân vô thập toàn Thành ngữ Tiếng Việt là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa từ nhân vô thập toàn trong văn hóa Việt Nam. Hiểu thêm từ ngữ Việt Nam ta với Từ Điển Số.Com.

Ý nghĩa của thành ngữ "nhân vô thập toàn"

Định nghĩa - Khái niệm

nhân vô thập toàn có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu nhân vô thập toàn trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ nhân vô thập toàn nghĩa là gì.

Con người không ai là toàn diện; chớ nên quá khắt khe với khuyết tật của người khác.
Làm người không ai vẹn tròn được cả mười.

Thành ngữ liên quan tới nhân vô thập toàn

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu "nhân vô thập toàn" trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

nhân vô thập toàn có nghĩa là: Con người không ai là toàn diện; chớ nên quá khắt khe với khuyết tật của người khác.. Làm người không ai vẹn tròn được cả mười.

Đây là cách dùng câu nhân vô thập toàn. Thực chất, "nhân vô thập toàn" là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2024.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ nhân vô thập toàn là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.