nhân vô thập toàn là gì?

nhân vô thập toàn Thành ngữ Tiếng Việt là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa từ nhân vô thập toàn trong văn hóa Việt Nam. Hiểu thêm từ ngữ Việt Nam ta với Từ Điển Số.Com.

Ý nghĩa của thành ngữ "nhân vô thập toàn"

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ.
Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có thể được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, cũng như chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã dùng lâu thành quen, nghĩa có thể suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

Định nghĩa - Khái niệm

nhân vô thập toàn có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu nhân vô thập toàn trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ nhân vô thập toàn nghĩa là gì.

Con người không ai là toàn diện; chớ nên quá khắt khe với khuyết tật của người khác.
Làm người không ai vẹn tròn được cả mười.

Thuật ngữ liên quan tới nhân vô thập toàn

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu "nhân vô thập toàn" trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

nhân vô thập toàn có nghĩa là: Con người không ai là toàn diện; chớ nên quá khắt khe với khuyết tật của người khác.. Làm người không ai vẹn tròn được cả mười.

Đây là cách dùng câu nhân vô thập toàn. Thực chất, "nhân vô thập toàn" là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2023.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ nhân vô thập toàn là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.