Production Grade là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ

Production Grade là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ. Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, hướng dẫn cách sử dụng Thuật ngữ Production Grade.

Thuật ngữ Production Grade

Production Grade là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ

Production Grade là Sản Lớp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Production Grade - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Lớp sản xuất đề cập đến phần mềm hoặc phần cứng có khả năng sử dụng thường xuyên và chuyên sâu trong văn phòng, cài đặt thương mại hoặc công nghiệp.

Thuật ngữ Production Grade

  • Production Grade là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ có nghĩa là Production Grade là Sản Lớp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Production Grade - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.Độ phổ biến(Factor rating): 5/10Lớp sản xuất đề cập đến phần mềm hoặc phần cứng có khả năng sử dụng thường xuyên và chuyên sâu trong văn phòng, cài đặt thương mại hoặc công nghiệp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Đây là thông tin Thuật ngữ Production Grade theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2023.

Thuật ngữ Production Grade

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ Production Grade. Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập.