Teardrop Attack là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ

Teardrop Attack là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ. Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, hướng dẫn cách sử dụng Thuật ngữ Teardrop Attack.

Thuật ngữ Teardrop Attack

Teardrop Attack là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ

Teardrop Attack là Teardrop Tấn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Teardrop Attack - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cuộc tấn công giọt nước mắt là một từ chối dịch vụ tấn công (DoS) do nhắm mục tiêu phân mảnh TCP / IP reassembly mã. Cuộc tấn công này gây phân mảnh gói tin đến chồng chéo nhau trên biên nhận sở tại; dẫn chương trình cố gắng để tái tạo lại chúng trong quá trình này nhưng thất bại. trọng tải khổng lồ được gửi đến máy đang được nhắm mục tiêu, gây ra sự cố hệ thống.

Thuật ngữ Teardrop Attack

  • Teardrop Attack là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ có nghĩa là Teardrop Attack là Teardrop Tấn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Teardrop Attack - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.Độ phổ biến(Factor rating): 5/10Một cuộc tấn công giọt nước mắt là một từ chối dịch vụ tấn công (DoS) do nhắm mục tiêu phân mảnh TCP / IP reassembly mã. Cuộc tấn công này gây phân mảnh gói tin đến chồng chéo nhau trên biên nhận sở tại; dẫn chương trình cố gắng để tái tạo lại chúng trong quá trình này nhưng thất bại. trọng tải khổng lồ được gửi đến máy đang được nhắm mục tiêu, gây ra sự cố hệ thống.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Đây là thông tin Thuật ngữ Teardrop Attack theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2023.

Thuật ngữ Teardrop Attack

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ Teardrop Attack. Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập.