Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ

Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ. Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, hướng dẫn cách sử dụng Thuật ngữ Temporal Key Integrity Protocol (TKIP).

Bạn đang chọn từ điển Thuật Ngữ Anh Việt, hãy nhập từ khóa để tra.


Thuật ngữ Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ

Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) là Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) là một giao thức bảo mật mạng không dây của IEEE (IEEE) 802.11. mã hóa TKIP là mạnh hơn so với Wired Equivalent Privacy (WEP), đó là giao thức bảo mật Wi-Fi đầu tiên.

Thuật ngữ Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

  • Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ có nghĩa là Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) là Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.Độ phổ biến(Factor rating): 5/10Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) là một giao thức bảo mật mạng không dây của IEEE (IEEE) 802.11. mã hóa TKIP là mạnh hơn so với Wired Equivalent Privacy (WEP), đó là giao thức bảo mật Wi-Fi đầu tiên.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật và công nghệ.

Đây là thông tin Thuật ngữ Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2024.

Thuật ngữ Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập.