Fa ra mi ta tiếng Đài Loan là gì?

Từ điển Việt Đài Từ điển Việt Đài online là bộ từ điển tra cứu từ vựng từ tiếng Việt sang tiếng Đài Loan và ngược lại, có thể tra từ tiếng Đài Loan sang tiếng Việt.

Định nghĩa - Khái niệm

Fa ra mi ta tiếng Hoa là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ trong tiếng Hoa và cách phát âm Fa ra mi ta tiếng Đài Loan. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ Fa ra mi ta tiếng Đài Loan nghĩa là gì.

phát âm Fa ra mi ta tiếng Đài Loan
(phát âm có thể chưa chuẩn)
phát âm Fa ra mi ta tiếng Đài Loan
(phát âm có thể chưa chuẩn)

彼岸性 《德國唯心主義哲學家康德認為事物的本體和現象之間存在一條不可逾越的鴻溝, 人只能認識處於鴻溝此岸的事物的現象, 叫做知識的此岸性, 而不能認識處於鴻溝彼岸的事物的本體, 叫做知識的彼岸性。》

Xem thêm từ vựng Việt Đài

Tóm lại nội dung ý nghĩa của Fa ra mi ta trong tiếng Đài Loan

彼岸性 《德國唯心主義哲學家康德認為事物的本體和現象之間存在一條不可逾越的鴻溝, 人只能認識處於鴻溝此岸的事物的現象, 叫做知識的此岸性, 而不能認識處於鴻溝彼岸的事物的本體, 叫做知識的彼岸性。》

Đây là cách dùng Fa ra mi ta tiếng Đài Loan. Đây là một thuật ngữ Tiếng Đài Loan chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Đài Loan

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ Fa ra mi ta tiếng Đài Loan là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Đài Loan nói tiếng gì?

Vũng lãnh thổ Đài Loan là nơi có nhiều dân tộc bản địa, do đó ngôn ngữ ở đây rất phong phú. Tuy có nhiều ngôn ngữ, nhưng người Trung Quốc đến định cư ở Đài Loan rất nhiều nên hiện phổ biến nhất là tiếng phổ thông (Quan Thoại) và tiếng Phúc Kiến. Ngoài ra cũng có một bộ phận người dùng tiếng Nhật và tiếng Anh.

Chúng ta có thể tra từ điển tiếng Hoa miễn phí mà hiệu quả trên trang Từ Điển Số.Com


Tiếng Quan Thoại (tiếng Phổ Thông): Là một ngôn ngữ khá phổ biến ở Đài Loan hiện nay, Tiếng Quan Thoại Đài Loan không bị ảnh hưởng nhiều bởi các ngôn ngữ khác. Nó hoàn toàn dễ hiểu với phần lớn người Trung Quốc đại lục. Tiếng Quan Thoại trở thành ngôn ngữ chính thức của Đài Loan hiện đại từ năm 1945.

Từ điển Việt Đài

Nghĩa Tiếng Đài Loan: 彼岸性 《德國唯心主義哲學家康德認為事物的本體和現象之間存在一條不可逾越的鴻溝, 人只能認識處於鴻溝此岸的事物的現象, 叫做知識的此岸性, 而不能認識處於鴻溝彼岸的事物的本體, 叫做知識的彼岸性。》