sao tua tiếng Đài Loan là gì?

Từ điển Việt Đài Từ điển Việt Đài online là bộ từ điển tra cứu từ vựng từ tiếng Việt sang tiếng Đài Loan và ngược lại, có thể tra từ tiếng Đài Loan sang tiếng Việt.

Định nghĩa - Khái niệm

sao tua tiếng Hoa là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ trong tiếng Hoa và cách phát âm sao tua tiếng Đài Loan. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ sao tua tiếng Đài Loan nghĩa là gì.

phát âm sao tua tiếng Đài Loan
(phát âm có thể chưa chuẩn)
phát âm sao tua tiếng Đài Loan
(phát âm có thể chưa chuẩn)

彗星; 掃帚星 《 繞著太陽旋轉的一種星體, 通常在背著太陽的一面拖著一條掃帚狀的長尾巴, 體積很大, 密度很小。》

Xem thêm từ vựng Việt Đài

Tóm lại nội dung ý nghĩa của sao tua trong tiếng Đài Loan

彗星; 掃帚星 《 繞著太陽旋轉的一種星體, 通常在背著太陽的一面拖著一條掃帚狀的長尾巴, 體積很大, 密度很小。》

Đây là cách dùng sao tua tiếng Đài Loan. Đây là một thuật ngữ Tiếng Đài Loan chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Cùng học tiếng Đài Loan

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ sao tua tiếng Đài Loan là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Đài Loan nói tiếng gì?

Vũng lãnh thổ Đài Loan là nơi có nhiều dân tộc bản địa, do đó ngôn ngữ ở đây rất phong phú. Tuy có nhiều ngôn ngữ, nhưng người Trung Quốc đến định cư ở Đài Loan rất nhiều nên hiện phổ biến nhất là tiếng phổ thông (Quan Thoại) và tiếng Phúc Kiến. Ngoài ra cũng có một bộ phận người dùng tiếng Nhật và tiếng Anh.

Chúng ta có thể tra từ điển tiếng Hoa miễn phí mà hiệu quả trên trang Từ Điển Số.Com


Tiếng Quan Thoại (tiếng Phổ Thông): Là một ngôn ngữ khá phổ biến ở Đài Loan hiện nay, Tiếng Quan Thoại Đài Loan không bị ảnh hưởng nhiều bởi các ngôn ngữ khác. Nó hoàn toàn dễ hiểu với phần lớn người Trung Quốc đại lục. Tiếng Quan Thoại trở thành ngôn ngữ chính thức của Đài Loan hiện đại từ năm 1945.

Từ điển Việt Đài

Nghĩa Tiếng Đài Loan: 彗星; 掃帚星 《 繞著太陽旋轉的一種星體, 通常在背著太陽的一面拖著一條掃帚狀的長尾巴, 體積很大, 密度很小。》