Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


Từ Điển Số là một trong 5 website tra từ điển lớn nhất Việt Nam, tổng hợp số hóa gần 50 từ điển từ tiếng Việt sang ngôn ngữ khác và ngược lại, bao gồm cả từ điển Tiếng Việt. Với 60 chuyên ngành tra cứu và 4 chủ đề thuật ngữ, lượng từ vựng phong phú nhất trong tất cả các trang từ điển online hiện nay. Giúp các bạn học ngoại ngữ tra cứu từ điển một cách thuận tiện nhất.

Hãy chọn một từ điển bên dưới đây và bắt đầu tra cứu từ điển:

Tra cứu các từ điển

Từ điển các ngôn ngữ dịch sang tiếng Việt và ngược lại, sắp xếp theo châu lục và khu vực.

Từ điển khác

Blog từ điển chuyên ngành

Blog từ điển thuật ngữ