jink trong tiếng Thái là gì?

jink tiếng Thái là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng jink trong tiếng Thái.

Định nghĩa - Khái niệm

jink tiếng Thái?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Thái. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ jink tiếng Thái nghĩa là gì.

phát âm jink tiếng Thái
(phát âm có thể chưa chuẩn)
jink
 • sự né tránh
 • sự tránh

 • Tóm lại nội dung ý nghĩa của jink trong tiếng Thái

  jink: sự né tránh, sự tránh,

  Đây là cách dùng jink tiếng Thái. Đây là một thuật ngữ Tiếng Thái chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

  Tổng kết

  Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ jink trong tiếng Thái là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

  Thuật ngữ liên quan tới jink

  Cùng học tiếng Thái

  Tiếng Thái (ภาษาไทย, chuyển tự: phasa thai, đọc là Pha-xả Thay), trong lịch sử còn gọi là tiếng Xiêm, là ngôn ngữ chính thức của Thái Lan và là tiếng mẹ đẻ của người Thái, dân tộc chiếm đa số ở Thái Lan.

  Chúng ta có thể tra từ điển tiếng Thái miễn phí mà hiệu quả trên trang Từ Điển Số.Com


  Tiếng Lào và tiếng Thái Lan có quan hệ khá gần gũi. Người Thái Lan và người Lào nói chuyện có thể hiểu nhau, tuy nhiên chữ Lào và chữ Thái Lan khác nhau. 20 triệu người (1/3 dân số Thái Lan) ở vùng Đông Bắc Thái Lan nói tiếng Lào như tiếng mẹ đẻ trong khi thông thạo tiếng Thái thông qua giáo dục. Tuy nhiên vì lý do chính trị nên chính phủ Thái Lan đã đổi tên ngôn ngữ này thành tiếng Isan và thậm chí coi đây là các phương ngữ của tiếng Thái.