nghe tiếng Ả Rập là gì?

nghe tiếng Ả Rập là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng nghe trong tiếng Ả Rập.

Định nghĩa - Khái niệm

nghe tiếng Ả Rập là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ trong tiếng Ả Rập và cách phát âm nghe tiếng Ả Rập. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ nghe tiếng Ả Rập nghĩa là gì.

phát âm استمع (astmʿ) tiếng Ả Rập
(phát âm có thể chưa chuẩn)

nghe trong tiếng Ả Rập có nghĩa là: استمع (astmʿ) tong tiếng Việt.
Sử dụng từ này khi bạn muốn nói về chủ đề Mô tả trường hợp khẩn

Xem thêm từ vựng tiếng Ả Rập

Cách dùng từ nghe tiếng Ả Rập

Đây là một thuật ngữ Tiếng Ả Rập chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ả Rập

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ nghe tiếng Ả Rập là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.