xin chào tiếng Hà Lan là gì?

xin chào tiếng Hà Lan là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng xin chào trong tiếng Hà Lan.

Định nghĩa - Khái niệm

xin chào tiếng Hà Lan là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ trong tiếng Hà Lan và cách phát âm xin chào tiếng Hà Lan. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ xin chào tiếng Hà Lan nghĩa là gì.

phát âm Hallo tiếng Hà Lan
(phát âm có thể chưa chuẩn)

xin chào trong tiếng Hà Lan có nghĩa là: Hallo tong tiếng Việt.
Sử dụng từ này khi bạn muốn nói về chủ đề Gặp người mới

Xem thêm từ vựng tiếng Hà Lan

Cách dùng từ xin chào tiếng Hà Lan

Đây là một thuật ngữ Tiếng Hà Lan chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Hà Lan

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ xin chào tiếng Hà Lan là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tiếng Hà Lan hay tiếng Hòa Lan (Nederlands) là một ngôn ngữ thuộc nhánh phía Tây của Nhóm ngôn ngữ German, được nói hàng ngày như tiếng mẹ đẻ bởi khoảng 23 triệu người tại Liên minh châu Âu — chủ yếu sống ở Hà Lan và Bỉ — và là ngôn ngữ thứ hai của 5 triệu người.

Chúng ta có thể tra từ điển tiếng Hà Lan miễn phí mà hiệu quả trên trang Từ Điển Số.Com


Ngoài hai quốc gia thuộc Vùng đất Thấp, đây là bản ngữ của đa phần người dân Suriname, cũng như vị thế chính thức tại các nước vùng Caribe là Aruba, Curaçao và Sint Maarten. Các nhóm thiểu số có nguy cơ bị biến mất vẫn còn có mặt tại Pháp, Đức, và ở Indonesia, trong khi khoảng nửa triệu người bản ngữ định cư tại Hoa Kỳ, Canada và Úc. Các phương ngữ Hà Lan ở Cape Town thuộc miền nam châu Phi đã biến đổi thành tiếng Afrikaans, một ngôn ngữ kế tục được hiểu chung được khoảng 16 triệu người dùng, chủ yếu ở Nam Phi và Namibia.