adakah anda mempunyai teman lelaki tiếng Malaysia là gì?

adakah anda mempunyai teman lelaki tiếng Malaysia là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng adakah anda mempunyai teman lelaki trong tiếng Malaysia.

Định nghĩa - Khái niệm

adakah anda mempunyai teman lelaki tiếng Malaysia là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ trong tiếng Malaysia và cách phát âm adakah anda mempunyai teman lelaki tiếng Malaysia. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ adakah anda mempunyai teman lelaki tiếng Malaysia nghĩa là gì.

phát âm adakah anda mempunyai teman lelaki tiếng Malaysia
(phát âm có thể chưa chuẩn)

adakah anda mempunyai teman lelaki trong tiếng Malaysia có nghĩa là: Bạn có bạn trai chưa? tong tiếng Việt.
Sử dụng từ này khi bạn muốn nói về chủ đề Họ hàng gia đình

Xem thêm từ vựng tiếng Malaysia

Cách dùng từ adakah anda mempunyai teman lelaki tiếng Malaysia

Đây là một thuật ngữ Tiếng Malaysia chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Malaysia

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ adakah anda mempunyai teman lelaki tiếng Malaysia là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.