baharu tiếng Malaysia là gì?

baharu tiếng Malaysia là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng baharu trong tiếng Malaysia.

Định nghĩa - Khái niệm

baharu tiếng Malaysia là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ trong tiếng Malaysia và cách phát âm baharu tiếng Malaysia. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ baharu tiếng Malaysia nghĩa là gì.

phát âm baharu tiếng Malaysia
(phát âm có thể chưa chuẩn)

baharu trong tiếng Malaysia có nghĩa là: Mới tong tiếng Việt.
Sử dụng từ này khi bạn muốn nói về chủ đề Tính từ

Xem thêm từ vựng tiếng Malaysia

Cách dùng từ baharu tiếng Malaysia

Đây là một thuật ngữ Tiếng Malaysia chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Malaysia

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ baharu tiếng Malaysia là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.