bilik ini tak ada selimut tiếng Malaysia là gì?

bilik ini tak ada selimut tiếng Malaysia là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng bilik ini tak ada selimut trong tiếng Malaysia.

Định nghĩa - Khái niệm

bilik ini tak ada selimut tiếng Malaysia là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ trong tiếng Malaysia và cách phát âm bilik ini tak ada selimut tiếng Malaysia. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ bilik ini tak ada selimut tiếng Malaysia nghĩa là gì.

phát âm bilik ini tak ada selimut tiếng Malaysia
(phát âm có thể chưa chuẩn)

bilik ini tak ada selimut trong tiếng Malaysia có nghĩa là: Phòng không có cái chăn nào tong tiếng Việt.
Sử dụng từ này khi bạn muốn nói về chủ đề Thuê phòng hoặc Airbnb

Xem thêm từ vựng tiếng Malaysia

Cách dùng từ bilik ini tak ada selimut tiếng Malaysia

Đây là một thuật ngữ Tiếng Malaysia chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Malaysia

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ bilik ini tak ada selimut tiếng Malaysia là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.