bolehkah awak simpan untuk saya tiếng Malaysia là gì?

bolehkah awak simpan untuk saya tiếng Malaysia là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng bolehkah awak simpan untuk saya trong tiếng Malaysia.

Định nghĩa - Khái niệm

bolehkah awak simpan untuk saya tiếng Malaysia là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ trong tiếng Malaysia và cách phát âm bolehkah awak simpan untuk saya tiếng Malaysia. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ bolehkah awak simpan untuk saya tiếng Malaysia nghĩa là gì.

phát âm bolehkah awak simpan untuk saya tiếng Malaysia
(phát âm có thể chưa chuẩn)

bolehkah awak simpan untuk saya trong tiếng Malaysia có nghĩa là: Bạn có thể giữ nó cho tôi không? tong tiếng Việt.
Sử dụng từ này khi bạn muốn nói về chủ đề Mặc cả khi mua đồ

Xem thêm từ vựng tiếng Malaysia

Cách dùng từ bolehkah awak simpan untuk saya tiếng Malaysia

Đây là một thuật ngữ Tiếng Malaysia chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Malaysia

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ bolehkah awak simpan untuk saya tiếng Malaysia là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.