hidup tiếng Malaysia là gì?

hidup tiếng Malaysia là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng hidup trong tiếng Malaysia.

Định nghĩa - Khái niệm

hidup tiếng Malaysia là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ trong tiếng Malaysia và cách phát âm hidup tiếng Malaysia. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ hidup tiếng Malaysia nghĩa là gì.

phát âm hidup tiếng Malaysia
(phát âm có thể chưa chuẩn)

hidup trong tiếng Malaysia có nghĩa là: Sống tong tiếng Việt.
Sử dụng từ này khi bạn muốn nói về chủ đề Cảm giác và cảm xúc

Xem thêm từ vựng tiếng Malaysia

Cách dùng từ hidup tiếng Malaysia

Đây là một thuật ngữ Tiếng Malaysia chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Malaysia

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ hidup tiếng Malaysia là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.