tilam tiếng Malaysia là gì?

tilam tiếng Malaysia là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng tilam trong tiếng Malaysia.

Định nghĩa - Khái niệm

tilam tiếng Malaysia là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ trong tiếng Malaysia và cách phát âm tilam tiếng Malaysia. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ tilam tiếng Malaysia nghĩa là gì.

phát âm tilam tiếng Malaysia
(phát âm có thể chưa chuẩn)

tilam trong tiếng Malaysia có nghĩa là: Nệm lò xo tong tiếng Việt.
Sử dụng từ này khi bạn muốn nói về chủ đề Nội thất

Xem thêm từ vựng tiếng Malaysia

Cách dùng từ tilam tiếng Malaysia

Đây là một thuật ngữ Tiếng Malaysia chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Malaysia

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ tilam tiếng Malaysia là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.