xin chào tiếng Thụy Điển là gì?

xin chào tiếng Thụy Điển là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng xin chào trong tiếng Thụy Điển.

Định nghĩa - Khái niệm

xin chào tiếng Thụy Điển là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ trong tiếng Thụy Điển và cách phát âm xin chào tiếng Thụy Điển. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ xin chào tiếng Thụy Điển nghĩa là gì.

phát âm Hej tiếng Thụy Điển
(phát âm có thể chưa chuẩn)

xin chào trong tiếng Thụy Điển có nghĩa là: Hej tong tiếng Việt.
Sử dụng từ này khi bạn muốn nói về chủ đề Gặp người mới

Xem thêm từ vựng tiếng Thụy Điển

Cách dùng từ xin chào tiếng Thụy Điển

Đây là một thuật ngữ Tiếng Thụy Điển chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Thụy Điển

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ xin chào tiếng Thụy Điển là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.