hello tiếng Anh là gì?

hello tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng hello trong tiếng Anh.

Thông tin thuật ngữ hello tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm hello tiếng Anh
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ hello

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.


Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

hello tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ hello tiếng Anh nghĩa là gì.

hello /hə'lou/ (halloa) /hə'lou/ (hello) /'he'lou/

* thán từ
- chào anh!, chào chị!
- này, này
- ô này! (tỏ ý ngạc nhiên)

* danh từ
- tiếng chào
- tiếng gọi "này, này" !
- tiếng kêu ô này "! (tỏ ý ngạc nhiên)

* nội động từ
- chào
- gọi "này, này"
- kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên)

Thuật ngữ liên quan tới hello

Tóm lại nội dung ý nghĩa của hello trong tiếng Anh

hello có nghĩa là: hello /hə'lou/ (halloa) /hə'lou/ (hello) /'he'lou/* thán từ- chào anh!, chào chị!- này, này- ô này! (tỏ ý ngạc nhiên)* danh từ- tiếng chào- tiếng gọi "này, này" !- tiếng kêu ô này "! (tỏ ý ngạc nhiên)* nội động từ- chào- gọi "này, này" - kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên)

Đây là cách dùng hello tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ hello tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới. Bạn có thể xem từ điển Anh Việt cho người nước ngoài với tên Enlish Vietnamese Dictionary tại đây.

Từ điển Việt Anh

hello /hə'lou/ (halloa) /hə'lou/ (hello) /'he'lou/* thán từ- chào anh! tiếng Anh là gì?
chào chị!- này tiếng Anh là gì?
này- ô này! (tỏ ý ngạc nhiên)* danh từ- tiếng chào- tiếng gọi "này tiếng Anh là gì?
này" !- tiếng kêu ô này "! (tỏ ý ngạc nhiên)* nội động từ- chào- gọi "này tiếng Anh là gì?
này" - kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên)