figure-of speech tiếng Anh là gì?

figure-of speech tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng figure-of speech trong tiếng Anh.

Bạn đang chọn từ điển Anh Việt, hãy nhập từ khóa để tra.


Thông tin thuật ngữ figure-of speech tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm figure-of speech tiếng Anh
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ figure-of speech

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.


Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

figure-of speech tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ figure-of speech tiếng Anh nghĩa là gì.

figure-of speech /'figərəv'spi:tʃ/

* danh từ
- (ngôn ngữ học) hình thái tu từ
- điều thổi phồng, điều phóng đại

Thuật ngữ liên quan tới figure-of speech

Tóm lại nội dung ý nghĩa của figure-of speech trong tiếng Anh

figure-of speech có nghĩa là: figure-of speech /'figərəv'spi:tʃ/* danh từ- (ngôn ngữ học) hình thái tu từ- điều thổi phồng, điều phóng đại

Đây là cách dùng figure-of speech tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ figure-of speech tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới. Bạn có thể xem từ điển Anh Việt cho người nước ngoài với tên Enlish Vietnamese Dictionary tại đây.

Từ điển Việt Anh

figure-of speech /'figərəv'spi:tʃ/* danh từ- (ngôn ngữ học) hình thái tu từ- điều thổi phồng tiếng Anh là gì?
điều phóng đại