hitching tiếng Anh là gì?

hitching tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng hitching trong tiếng Anh.

Thông tin thuật ngữ hitching tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm hitching tiếng Anh
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ hitching

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.


Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

hitching tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ hitching tiếng Anh nghĩa là gì.

hitch /hitʃ/

* danh từ
- cái giật mạnh bất ngờ, cái đẩy mạnh bất ngờ, cái kéo mạnh bất ngờ
- (hàng hải) nút thòng lọng, nút dây
- sự ngưng tạm thời; sự bế tắc tạm thời; sự vướng mắc, sự khó khăn, sự cản trở
=everything went off without a hitch+ mọi việc đề trôi chảy không có gì vướng mắc
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bước đi cà nhắc, bước đi tập tễnh
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuốc đi xe boóng, cuốc đi nhờ xe
- (quân sự), (từ lóng) thời gian đăng ký tòng quân

* ngoại động từ
- giật mình, kéo mạnh; (+ up) giật lên, kéo mạnh lên
=to hitch (up) one's trousers+ kéo quần lên
- buộc vào, buộc móc vào, buộc thòng lọng, buộc vòng vào
=to hitch a horse to a fence+ buộc ngựa vào hàng rào
- cố lồng (một ý gì...) vào (câu chuyện)

* nội động từ
- chạy giật lên
- bị buộc vào, bị buộc móc vào, bị buộc thòng lọng
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi cà nhắc, đi tập tễnh
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) (+ together) ăn ý với nhau; ăn cánh với nhau
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lấy vợ, cưới vợ

Thuật ngữ liên quan tới hitching

Tóm lại nội dung ý nghĩa của hitching trong tiếng Anh

hitching có nghĩa là: hitch /hitʃ/* danh từ- cái giật mạnh bất ngờ, cái đẩy mạnh bất ngờ, cái kéo mạnh bất ngờ- (hàng hải) nút thòng lọng, nút dây- sự ngưng tạm thời; sự bế tắc tạm thời; sự vướng mắc, sự khó khăn, sự cản trở=everything went off without a hitch+ mọi việc đề trôi chảy không có gì vướng mắc- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bước đi cà nhắc, bước đi tập tễnh- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuốc đi xe boóng, cuốc đi nhờ xe- (quân sự), (từ lóng) thời gian đăng ký tòng quân* ngoại động từ- giật mình, kéo mạnh; (+ up) giật lên, kéo mạnh lên=to hitch (up) one's trousers+ kéo quần lên- buộc vào, buộc móc vào, buộc thòng lọng, buộc vòng vào=to hitch a horse to a fence+ buộc ngựa vào hàng rào- cố lồng (một ý gì...) vào (câu chuyện)* nội động từ- chạy giật lên- bị buộc vào, bị buộc móc vào, bị buộc thòng lọng- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi cà nhắc, đi tập tễnh- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) (+ together) ăn ý với nhau; ăn cánh với nhau- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lấy vợ, cưới vợ

Đây là cách dùng hitching tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ hitching tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới. Bạn có thể xem từ điển Anh Việt cho người nước ngoài với tên Enlish Vietnamese Dictionary tại đây.

Từ điển Việt Anh

hitch /hitʃ/* danh từ- cái giật mạnh bất ngờ tiếng Anh là gì?
cái đẩy mạnh bất ngờ tiếng Anh là gì?
cái kéo mạnh bất ngờ- (hàng hải) nút thòng lọng tiếng Anh là gì?
nút dây- sự ngưng tạm thời tiếng Anh là gì?
sự bế tắc tạm thời tiếng Anh là gì?
sự vướng mắc tiếng Anh là gì?
sự khó khăn tiếng Anh là gì?
sự cản trở=everything went off without a hitch+ mọi việc đề trôi chảy không có gì vướng mắc- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) bước đi cà nhắc tiếng Anh là gì?
bước đi tập tễnh- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) cuốc đi xe boóng tiếng Anh là gì?
cuốc đi nhờ xe- (quân sự) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) thời gian đăng ký tòng quân* ngoại động từ- giật mình tiếng Anh là gì?
kéo mạnh tiếng Anh là gì?
(+ up) giật lên tiếng Anh là gì?
kéo mạnh lên=to hitch (up) one's trousers+ kéo quần lên- buộc vào tiếng Anh là gì?
buộc móc vào tiếng Anh là gì?
buộc thòng lọng tiếng Anh là gì?
buộc vòng vào=to hitch a horse to a fence+ buộc ngựa vào hàng rào- cố lồng (một ý gì...) vào (câu chuyện)* nội động từ- chạy giật lên- bị buộc vào tiếng Anh là gì?
bị buộc móc vào tiếng Anh là gì?
bị buộc thòng lọng- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) đi cà nhắc tiếng Anh là gì?
đi tập tễnh- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(thông tục) (+ together) ăn ý với nhau tiếng Anh là gì?
ăn cánh với nhau- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) lấy vợ tiếng Anh là gì?
cưới vợ