hormones tiếng Anh là gì?

hormones tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng hormones trong tiếng Anh.

Thông tin thuật ngữ hormones tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm hormones tiếng Anh
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ hormones

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

hormones tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ hormones tiếng Anh nghĩa là gì.

hormone /'hɔ:moun/

* danh từ
- (sinh vật học) Hoocmon

Thuật ngữ liên quan tới hormones

Tóm lại nội dung ý nghĩa của hormones trong tiếng Anh

hormones có nghĩa là: hormone /'hɔ:moun/* danh từ- (sinh vật học) Hoocmon

Đây là cách dùng hormones tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ hormones tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

hormone /'hɔ:moun/* danh từ- (sinh vật học) Hoocmon