vitamins tiếng Anh là gì?

vitamins tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng vitamins trong tiếng Anh.

Thông tin thuật ngữ vitamins tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm vitamins tiếng Anh
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ vitamins

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

vitamins tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ vitamins tiếng Anh nghĩa là gì.

vitamin /'vitəmin/

* danh từ
- vitamin

Thuật ngữ liên quan tới vitamins

Tóm lại nội dung ý nghĩa của vitamins trong tiếng Anh

vitamins có nghĩa là: vitamin /'vitəmin/* danh từ- vitamin

Đây là cách dùng vitamins tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ vitamins tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

vitamin /'vitəmin/* danh từ- vitamin