olá tiếng Bồ Đào Nha là gì?

olá tiếng Bồ Đào Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng olá trong tiếng Bồ Đào Nha.

Thông tin thuật ngữ olá tiếng Bồ Đào Nha

Từ điển Bồ Đào Nha Việt

phát âm olá tiếng Bồ Đào Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ olá

Chủ đề Chủ đề Tiếng Bồ Đào Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

olá tiếng Bồ Đào Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Bồ Đào Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ olá tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì.

  • {hello} chào anh, này, này, ô này, tiếng chào, tiếng gọi "này, này" , tiếng kêu ô này ", chào, gọi "này, này" , kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên)
  • {ahoy} (hàng hải) bớ
  • {hey} ô, này, lên đường đi (đâu...) nào, (xem) presto
  • {hello} chào anh, này, này, ô này, tiếng chào, tiếng gọi "này, này" , tiếng kêu ô này ", chào, gọi "này, này" , kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên)

Thuật ngữ liên quan tới olá

Tóm lại nội dung ý nghĩa của olá trong tiếng Bồ Đào Nha

olá có nghĩa là: {hello} chào anh, này, này, ô này, tiếng chào, tiếng gọi "này, này" , tiếng kêu ô này ", chào, gọi "này, này" , kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên) {ahoy} (hàng hải) bớ {hey} ô, này, lên đường đi (đâu...) nào, (xem) presto {hello} chào anh, này, này, ô này, tiếng chào, tiếng gọi "này, này" , tiếng kêu ô này ", chào, gọi "này, này" , kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên)

Đây là cách dùng olá tiếng Bồ Đào Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Bồ Đào Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Bồ Đào Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ olá tiếng Bồ Đào Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Bồ Đào Nha

{hello} chào anh tiếng Bồ Đào Nha là gì?
này tiếng Bồ Đào Nha là gì?
này tiếng Bồ Đào Nha là gì?
ô này tiếng Bồ Đào Nha là gì?
tiếng chào tiếng Bồ Đào Nha là gì?
tiếng gọi "này tiếng Bồ Đào Nha là gì?
này" tiếng Bồ Đào Nha là gì?
tiếng kêu ô này " tiếng Bồ Đào Nha là gì?
chào tiếng Bồ Đào Nha là gì?
gọi "này tiếng Bồ Đào Nha là gì?
này" tiếng Bồ Đào Nha là gì?
kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên) {ahoy} (hàng hải) bớ {hey} ô tiếng Bồ Đào Nha là gì?
này tiếng Bồ Đào Nha là gì?
lên đường đi (đâu...) nào tiếng Bồ Đào Nha là gì?
(xem) presto {hello} chào anh tiếng Bồ Đào Nha là gì?
này tiếng Bồ Đào Nha là gì?
này tiếng Bồ Đào Nha là gì?
ô này tiếng Bồ Đào Nha là gì?
tiếng chào tiếng Bồ Đào Nha là gì?
tiếng gọi "này tiếng Bồ Đào Nha là gì?
này" tiếng Bồ Đào Nha là gì?
tiếng kêu ô này " tiếng Bồ Đào Nha là gì?
chào tiếng Bồ Đào Nha là gì?
gọi "này tiếng Bồ Đào Nha là gì?
này" tiếng Bồ Đào Nha là gì?
kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên)