desliz��veis tiếng Bồ Đào Nha là gì?

desliz��veis tiếng Bồ Đào Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng desliz��veis trong tiếng Bồ Đào Nha.

Thông tin thuật ngữ desliz��veis tiếng Bồ Đào Nha

Từ điển Bồ Đào Nha Việt

phát âm desliz��veis tiếng Bồ Đào Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ desliz��veis

Chủ đề Chủ đề Tiếng Bồ Đào Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

desliz��veis tiếng Bồ Đào Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Bồ Đào Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ desliz��veis tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì.

Không tìm thấy từ desliz��veis tiếng Bồ Đào Nha. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Thuật ngữ liên quan tới desliz��veis

Tóm lại nội dung ý nghĩa của desliz��veis trong tiếng Bồ Đào Nha

desliz��veis có nghĩa là: Không tìm thấy từ desliz��veis tiếng Bồ Đào Nha. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Đây là cách dùng desliz��veis tiếng Bồ Đào Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Bồ Đào Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Cùng học tiếng Bồ Đào Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ desliz��veis tiếng Bồ Đào Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Bồ Đào Nha

Không tìm thấy từ desliz��veis tiếng Bồ Đào Nha. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!