bonjour tiếng Pháp là gì?

bonjour tiếng Pháp là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng bonjour trong tiếng Pháp.

Thông tin thuật ngữ bonjour tiếng Pháp

Từ điển Pháp Việt

phát âm bonjour tiếng Pháp
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ bonjour

Chủ đề Chủ đề Tiếng Pháp chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

bonjour tiếng Pháp?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Pháp. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ bonjour tiếng Pháp nghĩa là gì.

bonjour
danh từ giống đực
lời chào (ban ngày)
bonjour à; le bonjour à+ nhờ chuyển lời chào (ai)
simple comme bonjour+ (thân mật) rất đơn giản

Tóm lại nội dung ý nghĩa của bonjour trong tiếng Pháp

bonjour. danh từ giống đực. lời chào (ban ngày). bonjour à; le bonjour à+ nhờ chuyển lời chào (ai). simple comme bonjour+ (thân mật) rất đơn giản.

Đây là cách dùng bonjour tiếng Pháp. Đây là một thuật ngữ Tiếng Pháp chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Pháp

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ bonjour tiếng Pháp là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thuật ngữ liên quan tới bonjour