ectoblaste tiếng Pháp là gì?

ectoblaste tiếng Pháp là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng ectoblaste trong tiếng Pháp.

Thông tin thuật ngữ ectoblaste tiếng Pháp

Từ điển Pháp Việt

phát âm ectoblaste tiếng Pháp
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ ectoblaste

Chủ đề Chủ đề Tiếng Pháp chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

ectoblaste tiếng Pháp?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Pháp. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ ectoblaste tiếng Pháp nghĩa là gì.

ectoblaste
danh từ giống đực
(sinh vật học) lá ngoài

Tóm lại nội dung ý nghĩa của ectoblaste trong tiếng Pháp

ectoblaste. danh từ giống đực. (sinh vật học) lá ngoài.

Đây là cách dùng ectoblaste tiếng Pháp. Đây là một thuật ngữ Tiếng Pháp chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Cùng học tiếng Pháp

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ ectoblaste tiếng Pháp là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thuật ngữ liên quan tới ectoblaste